1 năm.

cuối cùng bạn tôi cũng nhận được quà rồi hu.

14

vèo cái đã gần hết năm rồi.

because these things will change

trong khi mọi người đam mê “love story” rồi “you belong with me” thì mình lại siêu đam mê bài change này của taylor swift

về nhà

muốn về nhà đến mức trong mơ cũng mơ về nhà. quá đáng.

Sehnsucht

một bài viết về khát vọng sống.
Sehnsucht là một từ không thể dịch được chính xác.