các dự án khác

tổng hợp những dự án bọn mình đang thực hiện (chung và cá nhân). đúng tính chất của “dự án” thì điều bọn mình tìm kiếm là “trải nghiệm” chứ không phải “sự hoàn hảo”. vì thế chất lượng sản phẩm của bọn mình chắc chắn là không xuất sắc bằng các nghệ sĩ đâu, cơ mà về lâu về dài nhìn lại chắc chắn còn chút gì để nhớ 😀

bọn điên nào đây tập hát


review sách – cà rốt và thỏ


review sách, nhưng trực quan hơn

vẫn bởi cà rốt và thỏ


học cùng cà rốt và thỏ


cà rốt và thỏ tập vẽ