Posted in sách truyện, tỉ năm ở ams, tiếng này tiếng nọ

bài luận (essays): the great gatsby / trumpet

Đây là tổng hợp những essay ngắn (~500 từ) mà mình phải viết cho lớp tiếng Anh cấp 3. Những trải nghiệm chạy deadline thật sự thú vị và bổ ích. Qua môn học này, mình đã biết được cách trình bày một essay (bài luận) với quote (trích dẫn) và citation (chú thích nguồn) đầy đủ. Mình cũng học cách kiểm soát và chọn lọc thông tin để không vượt quá word count (giới hạn từ).

Continue reading “bài luận (essays): the great gatsby / trumpet”