Sehnsucht

một bài viết về khát vọng sống.
Sehnsucht là một từ không thể dịch được chính xác.

nulle part ailleurs

not my best work in french bc this is my first work in french lol :)))
need to write more to practice bc this sounds crappy but ok

thuật ngữ về đọc sách thường gặp

ban đầu kêu là giải thích từ vựng về sách, rồi nhận ra vừa làm nguyên một bài về ngữ pháp/phát âm tiếng anh cơ bản. không biết có giúp được các bạn tí nào không chứ mình thì đam mê lắm 😀

byelingual, tiếng anh của mình đang bay mất

nói thì mọi người chẳng ai tin, mà khả năng sử dụng tiếng anh của mình đang ngày mai một. mình không còn linh hoạt được vốn từ vựng hay cấu trúc câu, dẫn đến việc lặp từ và ý nhiều. viết và đọc thì vẫn “hoàn hảo” chán, nghe cũng coi như không sót…