[30 ngày viết lách] #7

[Viết về một điểm mạnh của bản thân] Lại là mình đây các bạn. Mình vừa trải qua một tuần chẳng ra gì, cố mãi không nổi một chữ cho thử thách viết lách #6. Vì thấy mình khốn khổ quá nên bạn Chewy đã đổi cho mình, để mình làm thử thách #7 cho…

nulle part ailleurs

not my best work in french bc this is my first work in french lol :)))
need to write more to practice bc this sounds crappy but ok

the question

we were amateurs at war, strangers to suffering.