because these things will change

trong khi mọi người đam mê “love story” rồi “you belong with me” thì mình lại siêu đam mê bài change này của taylor swift

Sehnsucht

một bài viết về khát vọng sống.
Sehnsucht là một từ không thể dịch được chính xác.