because these things will change

trong khi mọi người đam mê “love story” rồi “you belong with me” thì mình lại siêu đam mê bài change này của taylor swift

1 năm.

cuối cùng bạn tôi cũng nhận được quà rồi hu.

should have

i should have done a lot of things differently. but not really. not at all.