1 năm.

cuối cùng bạn tôi cũng nhận được quà rồi hu.

thư gửi kurt

lấy ý tưởng “viết thư cho người đã khuất” từ cuốn sách “tình thư gửi tới địa đàng”. chủ yếu là nhật kí và viết linh tinh về chuyện, ha.

14

vèo cái đã gần hết năm rồi.