1 năm.

cuối cùng bạn tôi cũng nhận được quà rồi hu.

thư gửi kurt

lấy ý tưởng “viết thư cho người đã khuất” từ cuốn sách “tình thư gửi tới địa đàng”. chủ yếu là nhật kí và viết linh tinh về chuyện, ha.